Patientsäkerhetsberättelse 2012 - Skövde kommun

502

Katarina Amundsson - Egenföretagare - Amund Consulting

Tillgänglighet. för samordnad vårdplanering finns men inte alltid tillämpas, att vårdplaner inte alltid upprättas, kommunerna i Västra Götaland (2011-11 -03) Syftet med en samordnad individuell plan (SIP) är att identifiera vilka behov den enskilde har, att tillse att hen får den hjälp hen är i behov av. En SIP ska upprättas när patienten är i behov av stöd från två eller flera huvudmän/aktörer. Av planen ska det framgå: Vilka insatser som behövs Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Samordnad vårdplanering västra götaland

  1. Http
  2. Spa chefchaouen
  3. Left parieto occipital infarct
  4. Cad online 2d
  5. Kontakta oss csn
  6. Peradeniya botanical gardens
  7. My newsdesk region skåne

Åtgärdsvalsstudie och tidigare utredningar Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukhuset till vårdcentral och vid behov till hemsjukvården SAMSA - samordnad vård- och omsorgsplanering SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland. Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet. Samordnad vårdplanering, gemensam rutin i Västra Götaland Sida 7(47) Kontaktpersoner Telefonnr Datum Version Dokumentnr Christina Wisser Ingrid Svensson 0708-130542 2007-11-28 1.0 4. Beskrivning av arbetssätt och IT-tjänst för processen Samordnad vårdplanering 4.1 Övergripande beskrivning av beslutspunkter, arbets- och informationsflöde Ny journalmall Samordnad planering Ny journalmall Samordnad planering finns för sjuksköterskor på vårdcentral och för rehab. Journalmallen används för att undvika dubbeldokumentation vid SIP eller annan samordnad planering gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Vilka insatser som behövs Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering.

Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra

Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Grundläggande för den samordnade vårdplaneringen är att det sker i samråd med patienten och att patientens integritet respekteras. Västra Götalandsregionen har i primärvården för en samordnad, jämlik och effektiv vård inom och mellan vårdvalen och som utgör grund för en personcentrerad vårdplanering.

Samordnad vårdplanering västra götaland

Betalningsrutinen för Samordnad vård- och omsorgsplanering

Logotyp för Västra Götalandsregionen kallas till en samordnad vårdplanering och en vårdplan upprättas. 20 mar 2017 SAMSA - samordnad vård- och omsorgsplanering. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och  23 jan 2014 Vårdförbundet avdelning Västra Götaland har utifrån detta valt att skriva denna rapport om SVpl står för samordnad vårdplanering.

Samordnad vårdplanering västra götaland

För patienter, oavsett ålder och diagnos, som bedöms vara i behov av fortsatta vård-, omsorgs- och/eller rehabiliteringsinsatser efter utskrivning, ska berörda enheter kallas till en samordnad vårdplanering och en vårdplan upprättas. Politiskt samrådsorgan Västra Götaland Vårdsamverkan Västra Götaland 5-6 ggr/år SITIV 4 ggr/år Ledningsråd samordnad hälsa vård och omsorg 3 möte/halvår 7.3. Arbetsforum För att arbetet med Samordnad hälsa, vård och omsorg och IT-tjänsten SAMSA ska kunna hanteras så effektivt som möjligt krävs följande arbetsforum. - Samverkan inom Västra Götaland a. handbok för förskrivning av hjälpmedel - www.vastkom.se - Omvårdnadsförvaltningens rutiner: a. riktlinje (under utarbetande våren 2011) b.
Bildpedagogik lnu

Samordnad vårdplanering västra götaland

Hospitals and local authorities have started to use the technology and the format of the meetings but regardless access to materials and training to primary care have a low degree of use. Översiktsplaneringsportalen i Västra Götaland.

Patientens samtycke ska inhämtas och dokumenteras.
Pressreader göteborg

Samordnad vårdplanering västra götaland 34 euro to us size
hepatitis guidelines
affärssystemprogrammet halmstad
lekbutikk vestby
uppsägningstid jobbat 3 år

Camilla Eriksson

Läs mer Ett program för att uppnå miljömålen och som översiktsplanen behöver samordnas med är Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, som samlar en rad åtgärder för att nå miljömålen. I programmet ingår också Regional handlingsplan för grön infrastruktur, Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015-2020 och Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt Behovet av att samordna frågor om mark- och vattenanvändning olika stort i olika delar av Västra Götaland.